Informator o placówkach pomocowych

 

W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie podlaskim”, którego celem było wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podlaskiego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej i wdrażania działań postdiagnostycznych powstał informator o ośrodkach i organizacjach wspierających dziecko i rodzinę.

W niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo placówki z wybranych powiatów, z których poradnie psychologiczno-pedagogiczne brały udział w projekcie. Ujęte w opracowaniu placówki, ośrodki wsparcia dziecka i rodziny zostały wskazane przez poradnie. W związku z tym katalog ma formą otwartą, w tym sensie, że nie stanowi wykazu wszystkich miejsc wsparcia.

Publikacja – informator

Skip to content