Warsztaty dla Rodziców i Nauczycieli

,,Rozmowy miłe i mniej miłe” Jak budować dobrą współpracę
z rodzicami w przedszkolu?

W odpowiedzi na zapotrzebowania nauczycieli przedszkoli w zakresie wsparcia  ze strony naszej poradni w realizacji zadań wychowawczych, serdecznie zapraszamy 27 października 2021 r. w godzinach 14.00 – 15.45 na warsztaty szkoleniowe

W listopadzie planujemy kolejne warsztaty z serii współpracy z rodzicami, o czym powiadomimy. Zapraszamy do śledzenia propozycji szkoleniowych na naszej stronie internetowej i fb.

Zajęcia odbędą się w budynku Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 31/2.

W związku z sytuacją epidemiczną informujemy, że grupa może liczyć do 14 osób. Zgłoszenia udziału przyjmujemy telefonicznie (nr tel: 85 732 86 66), decyduje kolejność zgłoszeń.

Praca w grupie będzie prowadzona w dbałości o przestrzeganie zasad reżimu sanitarno-epidemicznego.

Serdecznie zapraszamy

 

„Jak twórczo wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych”

Zapraszamy nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych

na 40-godzinny warsztat poświęcony emocjom.

Cały cykl obejmuje 10 spotkań.

Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godzinach 12.30 – 15.30.

Pierwsze spotkanie planowane jest na  21.10.2021 r.

Zapisy przyjmowane są telefonicznie (85-7328666).

O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Warsztaty są bezpłatne.

Warsztaty odbywają się w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

w Białymstoku, ul. Mickiewicza 31/2

tel. 85-73-28-666

Warsztaty ,,Szkoły dla rodziców”:

  • część I – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”
  • część II – „Rodzeństwo bez rywalizacji”
  • część II – „Jak rozmawiać z nastolatkiem”

 

Warunkiem uczestniczenia w II i III części jest udział w części I.

 

,,Statek jest najbezpieczniejszy w porcie,

ale nie po to buduje się statki, by stały w dokach”

Warsztaty dla nauczycieli:

> „Jak twórczo wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych” – kontynuacja warsztatów z ubiegłego semestru

> „Przemoc rówieśnicza – Od iskry do gaszenia pożaru”

> „Ogród wychowawcy”

W ramach wspomagania szkół i przedszkoli zapraszamy  pedagogów, psychologów i nauczycieli na konsultacje indywidualne.

Opracowujemy również ofertę warsztatów krótkoterminowych.

 

„Nie ma ja i ty, jesteśmy MY”

BG_Alt4

Tematyka warsztatów dla rodziców

Warsztaty „Szkoły dla rodziców” – proponujemy dziesięciotygodniowe edycje – spotkania raz w tygodniu. Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” powstały w oparciu o program Joanny Sakowskiej pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” utworzony na podstawie książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły.” To spotkania dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Uczestnictwo w zajęciach pomaga poczuć się rodzicem pewniejszym siebie i bardziej kompetentnym w wychowaniu dzieci. Program można także traktować jako profilaktykę trudności wychowawczych. Jest to ogólnopolski program rozwijania umiejętności wychowawczych i wspierania rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.
Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych realizatorów. Spotkania mają formę warsztatów psychologicznych, tj. składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, które następnie są pogłębiane w formie ćwiczeń i scenek. Ćwiczenia te pozwalają uczestnikom doświadczyć wielu codziennych sytuacji z dziećmi i sposobów radzenia sobie z nimi. Zapraszamy na warsztat pary rodziców. Wspólne uczestnictwo w warsztatach obojga rodziców sprzyja ustaleniu spójnych metod oraz ułatwia lepsze rozumienie własnego stylu wychowania dzieci.

Zajęcia trwają w poradni przez cały rok szkolny. Jednostka spotkaniowa trwa 4 godziny lekcyjne.

  • część I – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”
  • część II – Rodzeństwo bez rywalizacji”
  • część II – Jak rozmawiać z nastolatkiem”

Warunkiem uczestniczenia w II i III części jest udział w części I.

IMG_0391

Krótkie formy warsztatowe dla rodziców:

> ,,Kiedy ogarnia mnie złość”-procedura stopniowania złości wg założeń psychologii asertywności

> ,,Co to będzie?” Okres adaptacyjny dziecka młodszego i starszego w szkole. Jak pomóc radzić sobie ze szkolną rzeczywistością?

> ,,Jak słuchasz twoje dziecko i co z tego wynika…czyli ,,czworo uszu” Schulza von Thuna”

I inne – w opracowaniu.

 

Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców

                                                                   

 

 

Ogród wychowawcy

Cykl ośmiu spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy liczą około 20 osób. Tematyka obejmuje między innymi: granice w relacjach nauczyciel – uczeń, uczucia przeszkadzające w nauce, sposoby zachęcania  ucznia do współpracy, pułapki stosowania kar i inne sposoby prowadzące do samodyscypliny, rolę pochwał oraz relacje nauczyciel – rodzice.

 

Jak twórczo wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych - kontynuacja warsztatów z ubiegłego semestru

Cykl dziesięciu spotkań po 4 godziny. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa liczy 12-15 osób. Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, uświadomienie roli i znaczenia wszystkich uczuć, poznanie sposobów wykorzystania energii jaka płynie z różnych emocji oraz nabycie umiejętności zachowania równowagi między uczuciem, a rozsądkiem.

 

Przemoc rówieśnicza

Cykl sześciu spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa liczy 12-15 osób. Warsztat stworzyliśmy dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców klas, którzy pragną pogłębić wiedzę oraz nabyć umiejętności wspomagające zapobieganie przemocy rówieśniczej.  Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy dotyczącej rodzajów przemocy w odniesieniu do wieku dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności wczesnego rozpoznawania zalążków konfliktów, sytuacji wykluczenia i przemocy wprost, a także umiejętności odpowiedniego na nie reagowania i zapobiegania eskalacji.

Krótkie formy warsztatowe – w opracowaniu.

 

 

PSYCHOTERAPIA          PSYCHOLOG          BIAŁYSTOK          TERAPIA          PORADNIA        PSYCHOLOG DZIECIĘCY          TERAPIA RODZINNA          GRUPA TERAPEUTYCZNA          POMOC

Skip to content