Warsztaty dla Rodziców i Nauczycieli

Warsztaty ,,Szkoły dla rodziców”:

 

  • część I – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”
  • część II – „Rodzeństwo bez rywalizacji”
  • część II – „Jak rozmawiać z nastolatkiem”

 

Warunkiem uczestniczenia w II i III części jest udział w części I.

 

,,Statek jest najbezpieczniejszy w porcie,

ale nie po to buduje się statki, by stały w dokach”

Warsztaty dla nauczycieli:

> „Jak twórczo wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych”

> „Ogród wychowawcy”

>  “Drogowskazy komunikacyjne – Mosty zamiast murów”

>  “Kroki milowe w drodze do szkoły”

>  “Zanim zniknie pasja – warsztaty rozwoju osobistego dla nauczycieli”

i inne w zależności od potrzeb.

 

“Nie ma ja i ty, jesteśmy MY”

BG_Alt4

Tematyka warsztatów dla rodziców

Warsztaty „Szkoły dla rodziców” – proponujemy dziesięciotygodniowe edycje – spotkania raz w tygodniu. Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” powstały w oparciu o program Joanny Sakowskiej pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” utworzony na podstawie książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły.” To spotkania dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Uczestnictwo w zajęciach pomaga poczuć się rodzicem pewniejszym siebie i bardziej kompetentnym w wychowaniu dzieci. Program można także traktować jako profilaktykę trudności wychowawczych. Jest to ogólnopolski program rozwijania umiejętności wychowawczych i wspierania rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.
Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych realizatorów. Spotkania mają formę warsztatów psychologicznych, tj. składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, które następnie są pogłębiane w formie ćwiczeń i scenek. Ćwiczenia te pozwalają uczestnikom doświadczyć wielu codziennych sytuacji z dziećmi i sposobów radzenia sobie z nimi. Zapraszamy na warsztat pary rodziców. Wspólne uczestnictwo w warsztatach obojga rodziców sprzyja ustaleniu spójnych metod oraz ułatwia lepsze rozumienie własnego stylu wychowania dzieci.

Zajęcia trwają w poradni przez cały rok szkolny. Jednostka spotkaniowa trwa 4 godziny lekcyjne.

  • część I – “Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”
  • część II – Rodzeństwo bez rywalizacji”
  • część II – Jak rozmawiać z nastolatkiem”

Warunkiem uczestniczenia w II i III części jest udział w części I.

IMG_0391

 

 

Tematyka warsztatów dla nauczycieli oraz wychowawców

                                                                                

 

Ogród wychowawcy

Cykl ośmiu spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy liczą około 20 osób.

Tematyka obejmuje między innymi: granice w relacjach nauczyciel – uczeń, uczucia przeszkadzające w nauce, sposoby zachęcania ucznia do współpracy, pułapki stosowania kar i inne sposoby prowadzące do samodyscypliny, rolę pochwał oraz relacje nauczyciel – rodzice.

 

Jak twórczo wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych

Cykl dziesięciu spotkań po 4 godziny. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa liczy 12-15 osób. Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, uświadomienie roli i znaczenia wszystkich uczuć, poznanie sposobów wykorzystania energii jaka płynie z różnych emocji oraz nabycie umiejętności zachowania równowagi między uczuciem, a rozsądkiem.

Kroki milowe w drodze do szkoły

Cykl sześciu spotkań po 4 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa liczy 12-15 osób. Warsztat stworzyliśmy dla nauczycieli zainteresowanych pogłębianiem rozumienia prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności rozpoznawania najczęstszych trudności, odróżniania tych trudności od naturalnych cech rozwojowych dzieci oraz odpowiedniego na nie reagowania. Warsztat służy integracji wiedzy psychologicznej i pedagogicznej oraz poszerzaniu kompetencji do wspierania rodziców.

Przemoc rówieśnicza

Cykl sześciu spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa liczy 12-15 osób. Warsztat stworzyliśmy dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców klas, którzy pragną pogłębić wiedzę oraz nabyć umiejętności wspomagające zapobieganie przemocy rówieśniczej.  Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy dotyczącej rodzajów przemocy w odniesieniu do wieku dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności wczesnego rozpoznawania zalążków konfliktów, sytuacji wykluczenia i przemocy wprost, a także umiejętności odpowiedniego na nie reagowania i zapobiegania eskalacji.

Zanim zniknie pasja - warsztat rozwoju osobistego

Nasza innowacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniu białostockich nauczycieli i powstała po przeanalizowaniu ankiet ewaluacyjnych z grup warsztatowych dla pedagogów prowadzonych w naszej poradni w ciągu ostatnich kilku lat. Uczestnicy zgłaszali potrzebę zorganizowania warsztatu rozwoju osobistego o charakterze grupy wsparcia ukierunkowanego na wymianę doświadczeń własnych i rozwijanie pasji twórczych. Ma to w konsekwencji doprowadzić do zapobiegania wypaleniu zawodowemu i zadbaniu o własną kondycję psychofizyczną.

 

Drogowskazy komunikacyjne - mosty zamiast murów

Wychodzimy z założenia, że skuteczną komunikację z drugim człowiekiem doskonalimy przez całe życie. Nasz warsztat jest cyklem 6 spotkań, w którym dzielimy się naszą wizją pracy nad sobą w relacjach z innymi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa liczy 12-15 osób. Tematyka obejmuje między innymi: granice w relacjach z uczniami i rodzicami, aspekty pomocne i utrudniające efektywną komunikację, bariery komunikacyjne, jednostkowe sposoby rozwiązywania konfliktów, komunikat “ja”, parafrazowanie, odzwierciedlanie, asertywność oraz pracę z trudnym rodzicem. Celem warsztatów jest samopoznanie oraz zdobycie umiejętności rozpoznawania własnych stylów komunikacyjnych w celu lepszego porozumiewania się z uczestnikami procesów edukacyjnych i wychowawczych.

 

 

 

PSYCHOTERAPIA          PSYCHOLOG          BIAŁYSTOK          TERAPIA          PORADNIA        PSYCHOLOG DZIECIĘCY          TERAPIA RODZINNA          GRUPA TERAPEUTYCZNA          POMOC