Aktualności Poradni

Witamy!

BG_Alt4

Państwo Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
w Białymstoku

W ramach wspierania pracy wychowawczo-profilaktycznej przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych, w roku szkolnym 2022/2023 serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów do korzystania z wymienionych niżej form wsparcia w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku ul. Mickiewicza 31/2
Indywidualne konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
Konsultacje dla zespołów nauczycieli i wychowawców
Warsztaty szkoleniowe dla zainteresowanych nauczycieli i wychowawców
Przewidywane obszary konsultacji:
Analiza przyczyn trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży, przejawiających się w ich zachowaniach oraz wypracowywanie strategii i metod pracy wychowawczej i profilaktycznej z uczniami i wychowankami oraz możliwości i form wspierania ich rodziców.
Poszukiwanie rozwiązań w trudnościach dotyczących relacji nauczyciel-uczeń, uczeń-nauczyciel.
Analiza przyczyn trudności oraz poszukiwanie rozwiązań w pracy wychowawczej z zespołami klasowymi.
Miejsce konsultacji: SPPP w Białymstoku ul. A. Mickiewicza 31/2, po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Tel. 85 732 86 66.

Dyrektor
Joanna Dąbrowska – Pastwa

Background_SPPP_01 PSYCHOTERAPIA          PSYCHOLOG          BIAŁYSTOK          TERAPIA          PORADNIA        PSYCHOLOG DZIECIĘCY          TERAPIA RODZINNA          GRUPA TERAPEUTYCZNA          POMOC

Skip to content