Powrót dzieci do szkół do szkół po pandemii – wskazówki kierowane do rodziców

Powrót dzieci do szkół do szkół po pandemii – wskazówki kierowane do rodziców

Myśli o powrocie do szkoły po wielomiesięcznym okresie zdalnego nauczania, wyzwalają u dzieci i tych młodszych i starszych wiele emocji. Dzieciom i młodzieży wracającym po pandemii do szkół pogłębia się lęk przed ekspozycją, obniża się poczucie własnej wartości, narusza poczucie bezpieczeństwa, stabilności, przewidywalności.

I jeżeli u młodszych występuje niepokój i obawa o to, jak to będzie po powrocie, występuje też radość i ekscytacja płynąca z możliwości doświadczania kontaktów z koleżankami i kolegami, powrotu do zabaw, rozmów, różnych zajęć grupowych, u starszych dzieci mogą nasilać się takie emocje jak lęk, strach, rozdrażnienie, niepokój i inne. Jest to lęk przed tym jak zostanę przyjęty po powrocie, obawa o to, jak wypadnę na sprawdzianach, jaki jest rzeczywisty stan mojej wiedzy, jak wypadnie jego weryfikacja (oceny ze sprawdzianów), o to, że będę ,,słabym ogniwem” w swojej grupie, czyli, że wypadnę poniżej swoich oczekiwań.

Powrót dzieci do szkoły po pandemii jest dla wszystkich nową sytuacją, wymagającą szczególnych starań różnych dorosłych, w szczególności rodziców, ponieważ nie mamy pełnego obrazu następstw izolacji społecznej młodych ludzi. Nie mamy jeszcze wiedzy jakie będą rzeczywiste skutki psychologiczne, społeczne, emocjonalne, ekonomiczne wielomiesięcznej zmiany stylu życia i unieruchomienia kontaktów społecznych. Niżej podajemy Rodzicom trochę podpowiedzi o tym, na co warto zwrócić uwagę wspierając dziecko powracające po pandemii do szkoły.

Swoim zachowaniem i komunikatami pokazuj dziecku, że to co przeżywa jest dla Ciebie ważne.

 • słuchaj cierpliwie, daj dziecku przestrzeń do swobodnego wyrażania swoich emocji
 • parafrazuj – dopytuj, czy dobrze rozumiesz to, co dziecko mówi,
 • pomagaj dziecku nazywać jego emocje,
 • staraj się delikatnie dopytać, czego konkretnie dziecko się obawia, nie naciskaj
 • przywołuj z przeszłości sytuacje, które były trudne dla Twojego dziecka ale w których poradziło sobie, rozmawiaj o tym z nim,
 • wspólnie nazywajcie te zachowania dziecka i umiejętności, które pomogły mu poradzić w przeszłości w trudnych sytuacjach,
 • zapraszaj dziecko do wspólnego rozważania różnych rozwiązań związanych z obawami, czy strachem przed powrotem do szkoły,
 • zróbcie ,,bank pomysłów” i rozmawiając wybierzcie te, które są możliwe dla dziecka do zastosowania,
 • doceniaj wysiłek dziecka,
 • zachęcają do podtrzymywania relacji rówieśniczych,
 • naucz dziecko komunikować swoje potrzeby,
 • zadbaj o relaks i odpoczynek,
 • pytaj o potrzeby dziecka, o to jak możesz mu pomóc,
 • w kontakcie bądź uważny,  delikatny, łagodny ale też stanowczy,
 • zapewnij o swojej gotowości do wspierania dziecka w różnych obszarach (np. umówienie wizyty u specjalisty itp.),
 • zachęcaj dziecko do różnych form aktywności fizycznej, powrotu do zainteresowań, kontaktów społecznych.

Wystrzegaj się:

 • przerywania,
 • bagatelizowania treści wypowiedzi dziecka,
 • umniejszania przeżywanych uczuć i emocji,
 • dawania ,,gotowych recept” rozwiązań,
 • ironizowania i lekceważenia

Rozmowa i czas w kontakcie z dzieckiem to wartości nie do przecenienia, szczególnie w sytuacjach niepewności, obaw. Bądź ze swoim dzieckiem, towarzysz mu w trudnych dla niego momentach. „Po prostu bądź”, nie oceniaj, nie naciskaj, przede wszystkim słuchaj…

Skip to content