Danuta Matreńczyk

Pedagog, socjoterapeuta, trener drugiego stopnia z Krajowej Listy Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (nr rekomendacji – 242). Doradca zawodowy. Absolwentka Studium Socjoterapii organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, 3 letniego Stażu Terapeutyczno-Treningowego organizowanego przez Ośrodek Twórczości Pedagogicznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Doradztwa Zawodowego. Współautorka programu Studiów Podyplomowych z Socjoterapii na Uniwersytecie w Białymstoku. Autorka programu psychodeukacyjnego  dla rodziców ,,Razem z moim dzieckiem”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z nastolatkami, rodzicami i nauczycielami. W poradni zajmuje się wspieraniem pracy wychowawczej wychowawców i nauczycieli, prowadzeniem konsultacji indywidualnych, szkoleń, warsztatów dla rodziców oraz innych zajęć grupowych dla dorosłych i nastolatków.

Skip to content