Poradnia

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ŚWIĘTOWALIŚMY JUBILEUSZ XXV – LECIA PORADNI

Budujemy nasz zespół od 1993 roku. Rozwijamy placówkę z myślą o wszystkich rodzicach i wychowawcach, którzy pragną poszukiwać konstruktywnych rozwiązań trudności w relacjach z własnymi dziećmi, z młodzieżą, czy też w zakresie swoich problemów emocjonalnych. W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim myślą o dzieciach, które dzięki wsparciu swoich rodziców i opiekunów mogą mieć szansę pełnego rozwoju i pokonywania trudności.

 

SPPP jest placówką, w której można uzyskać specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną obejmującą kompleksowe zdiagnozowanie problemu i psychoterapię dzieci, młodzieży i ich rodziców.

 

Do Poradni przyjmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, które przejawiają się pod postacią takich utrwalonych objawów jak: trudności funkcjonowania  w grupie, agresja jawna lub ukryta, napięcie, konflikty wewnętrzne, zaburzony obraz siebie, niska samoocena, objawy psychosomatyczne / bóle głowy, brzucha /, zaburzenia nastroju.

 

Pomoc                                                                             

pomagamy rodzinom, w których dzieci

i rodzice doświadczają trudności

związanych z takimi zaburzeniami jak:

zespół nadpobudliwości psychoruchowej,

lęk przed separacją w dzieciństwie,

zaburzenia lękowe w postaci fobii,

np. fobia szkolna,

kłopoty związane z rywalizacją

w rodzeństwie, tiki,

moczenie mimowolne, jąkanie.

 

Pomocą terapeutyczną obejmujemy dzieci i młodzież w wieku od 5 lat do końca szkoły średniej – mieszkającym bądź uczącym się na terenie miasta Białegostoku. Rodzicom młodszych dzieci proponujemy konsultacje i własną terapię oraz warsztaty. Warunkiem przyjęcia do placówki jest rozmowa z rodzicami i badanie diagnostyczne dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i koncepcją pracy poradni TUTAJ

 

Formy pomocy oferowanej w stosunku do pacjentów w określonym wieku:

dzieci do 5 roku życia (konsultacja rodziców),
5-6 letnich,
7-8 letnich,
9-10 letnich,
grupa terapeutyczno – rozwojowa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
grupa wspomagania rozwoju osobistego dzieci przez sztukę,
terapia rodzinna,
terapia pedagogiczna,
konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
warsztaty dla rodziców i nauczycieli, pedagogizacja rodziców.

Zobacz ofertę poradni

Poznaj nasz Zespół

 

 

PSYCHOTERAPIA          PSYCHOLOG          BIAŁYSTOK          TERAPIA          PORADNIA        PSYCHOLOG DZIECIĘCY          TERAPIA RODZINNA          GRUPA TERAPEUTYCZNA          POMOC