Poradnia

OFERTA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI W BIAŁYMSTOKU

WSPARCIE DLA DZIECI Z UKRAINY I ICH RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Formy pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów adaptacji, integracji, pokonywania kryzysów emocjonalnych i społecznych.
Konsultacje dla rodzin posiadających dzieci w wieku 5-19 lat, które przybyły do Białegostoku z Ukrainy i przeżywają kryzys- zgodnie z zapotrzebowaniem.

  1. Prowadzenie warsztatów dla dzieci, rodziców z elementami muzykoterapii, arteterapii, pedagogiki zabawy, technik relaksacyjnych.
  2. Prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży i ich rodziców.
  3. Prowadzenie warsztatów szkoły dla rodziców i wychowawców.
  4. Wsparcie nauczycieli w zakresie adaptacji dzieci z Ukrainy w środowisku szkolnym i poza szkolnym w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych.

Kontakt: Specjalistyczna Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi ul. Mickiewicza 31/2

tel. 85-7328-666

REJESTRACJA NOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PORADNI ODBYWA SIĘ TYLKO TELEFONICZNIE – 85 732 86 66

Zapraszamy na nasz facebook

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

SPPP jest placówką, w której można uzyskać specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną obejmującą kompleksowe zdiagnozowanie problemu i psychoterapię dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Do Poradni przyjmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, które przejawiają się pod postacią takich utrwalonych objawów jak: trudności funkcjonowania  w grupie, agresja jawna lub ukryta, napięcie, konflikty wewnętrzne, zaburzony obraz siebie, niska samoocena, objawy psychosomatyczne / bóle głowy, brzucha /, zaburzenia nastroju.

 

Pomoc                                                                             

pomagamy rodzinom, w których dzieci

i rodzice doświadczają trudności

związanych z takimi zaburzeniami jak:

zespół nadpobudliwości psychoruchowej,

lęk przed separacją w dzieciństwie,

zaburzenia lękowe w postaci fobii,

np. fobia szkolna,

kłopoty związane z rywalizacją

w rodzeństwie, tiki,

moczenie mimowolne, jąkanie.

 

Pomocą terapeutyczną obejmujemy dzieci i młodzież w wieku od 5 lat do końca szkoły średniej – mieszkającym bądź uczącym się na terenie miasta Białegostoku. Rodzicom młodszych dzieci proponujemy konsultacje i własną terapię oraz warsztaty. Warunkiem przyjęcia do placówki jest rozmowa z rodzicami i badanie diagnostyczne dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i koncepcją pracy poradni TUTAJ

 

Formy pomocy oferowanej w stosunku do pacjentów w określonym wieku:

dzieci do 5 roku życia (konsultacja rodziców),
5-6 letnich,
7-8 letnich,
9-10 letnich,
grupa terapeutyczno – rozwojowa dla młodzieży szkół średnich
terapia rodzinna,
terapia pedagogiczna,
konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
warsztaty dla rodziców i nauczycieli, pedagogizacja rodziców.

Dokumentacja placówki

Statut

Deklaracja dostępności

Zobacz ofertę poradni

Poznaj nasz Zespół

 

 

PSYCHOTERAPIA          PSYCHOLOG          BIAŁYSTOK          TERAPIA          PORADNIA        PSYCHOLOG DZIECIĘCY          TERAPIA RODZINNA          GRUPA TERAPEUTYCZNA          POMOC

Skip to content