Poradnia

REJESTRACJA NOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PORADNI ODBYWA SIĘ TYLKO TELEFONICZNIE – 85 732 86 66

TELEFONICZNE DYŻURY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE 18.05.2020  – 22.05.2020

DATA 8.00 -12.00 12.00-16.00 16.00 -20.00
18.05.2020 Marta  Babik – Królikowska Kinga Zajkowska- Barwińska
19.05.2020   Joanna  Dąbrowska – Pastwa

Dorota  Gryncewicz

Krzysztof  Kulikowski
20.05.2020 Piotr  Cichocki Greta  Hapunik Tomasz Korytko
21.05.2020 Anetta  Gołębiewska  Jolanta  Lewonowska Anna  Sierocka
22.05.2020 Agnieszka  Łuszczewska   Paweł Wakuła

 

Szanowni Państwo

W związku z epidemią koronowirusa za zgodą Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku do 25.05.2020 zawieszone są wszystkie zajęcia grupowe i sesje terapeutyczne, a także konsultacje indywidualne w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku.

W sprawie terapii kontaktujemy się z Państwem indywidualnie i ustalamy dalsze sposoby współpracy. Istnieje możliwość spotkań on-line. Prosimy zapoznać się z zasadami takiej formy współpracy.

Pobierz – Zasady kontaktu on-line pełna wersja

Jednocześnie informujemy, iż rodzicom udzielamy telefonicznych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych.

Tel. 85-732-86-66

Zapraszamy na nasz facebook

Na ten trudny czas życzymy spokoju i dużo zdrowia

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

SPPP jest placówką, w której można uzyskać specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną obejmującą kompleksowe zdiagnozowanie problemu i psychoterapię dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Do Poradni przyjmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, które przejawiają się pod postacią takich utrwalonych objawów jak: trudności funkcjonowania  w grupie, agresja jawna lub ukryta, napięcie, konflikty wewnętrzne, zaburzony obraz siebie, niska samoocena, objawy psychosomatyczne / bóle głowy, brzucha /, zaburzenia nastroju.

 

Pomoc                                                                             

pomagamy rodzinom, w których dzieci

i rodzice doświadczają trudności

związanych z takimi zaburzeniami jak:

zespół nadpobudliwości psychoruchowej,

lęk przed separacją w dzieciństwie,

zaburzenia lękowe w postaci fobii,

np. fobia szkolna,

kłopoty związane z rywalizacją

w rodzeństwie, tiki,

moczenie mimowolne, jąkanie.

 

Pomocą terapeutyczną obejmujemy dzieci i młodzież w wieku od 5 lat do końca szkoły średniej – mieszkającym bądź uczącym się na terenie miasta Białegostoku. Rodzicom młodszych dzieci proponujemy konsultacje i własną terapię oraz warsztaty. Warunkiem przyjęcia do placówki jest rozmowa z rodzicami i badanie diagnostyczne dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i koncepcją pracy poradni TUTAJ

 

Formy pomocy oferowanej w stosunku do pacjentów w określonym wieku:

dzieci do 5 roku życia (konsultacja rodziców),
5-6 letnich,
7-8 letnich,
9-10 letnich,
grupa terapeutyczno – rozwojowa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
grupa wspomagania rozwoju osobistego dzieci przez sztukę,
terapia rodzinna,
terapia pedagogiczna,
konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
warsztaty dla rodziców i nauczycieli, pedagogizacja rodziców.

Zobacz ofertę poradni

Poznaj nasz Zespół

 

 

PSYCHOTERAPIA          PSYCHOLOG          BIAŁYSTOK          TERAPIA          PORADNIA        PSYCHOLOG DZIECIĘCY          TERAPIA RODZINNA          GRUPA TERAPEUTYCZNA          POMOC