Poradnia

OFERTA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI W BIAŁYMSTOKU

WSPARCIE DLA DZIECI Z UKRAINY I ICH RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Formy pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów adaptacji, integracji, pokonywania kryzysów emocjonalnych i społecznych.
Konsultacje dla rodzin posiadających dzieci w wieku 5-19 lat, które przybyły do Białegostoku z Ukrainy i przeżywają kryzys- zgodnie z zapotrzebowaniem.

  1. Prowadzenie warsztatów dla dzieci, rodziców z elementami muzykoterapii, arteterapii, pedagogiki zabawy, technik relaksacyjnych.
  2. Prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży i ich rodziców.
  3. Prowadzenie warsztatów szkoły dla rodziców i wychowawców.
  4. Wsparcie nauczycieli w zakresie adaptacji dzieci z Ukrainy w środowisku szkolnym i poza szkolnym w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych.

Kontakt: Specjalistyczna Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi ul. Mickiewicza 31/2

tel. 85-7328-666

REJESTRACJA NOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PORADNI ODBYWA SIĘ TYLKO TELEFONICZNIE – 85 732 86 66

Zapraszamy na nasz facebook

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

SPPP jest placówką, w której można uzyskać specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną obejmującą kompleksowe zdiagnozowanie problemu i psychoterapię dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Do Poradni przyjmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, które przejawiają się pod postacią takich utrwalonych objawów jak: trudności funkcjonowania  w grupie, agresja jawna lub ukryta, napięcie, konflikty wewnętrzne, zaburzony obraz siebie, niska samoocena, objawy psychosomatyczne / bóle głowy, brzucha /, zaburzenia nastroju.

 

Pomoc                                                                             

pomagamy rodzinom, w których dzieci

i rodzice doświadczają trudności

związanych z takimi zaburzeniami jak:

zespół nadpobudliwości psychoruchowej,

lęk przed separacją w dzieciństwie,

zaburzenia lękowe w postaci fobii,

np. fobia szkolna,

kłopoty związane z rywalizacją

w rodzeństwie, tiki,

moczenie mimowolne, jąkanie.

 

Pomocą terapeutyczną obejmujemy dzieci i młodzież w wieku od 5 lat do końca szkoły średniej – mieszkającym bądź uczącym się na terenie miasta Białegostoku. Rodzicom młodszych dzieci proponujemy konsultacje i własną terapię oraz warsztaty. Warunkiem przyjęcia do placówki jest rozmowa z rodzicami i badanie diagnostyczne dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i koncepcją pracy poradni TUTAJ

 

Formy pomocy oferowanej w stosunku do pacjentów w określonym wieku:

dzieci do 5 roku życia (konsultacja rodziców),
5-6 letnich,
7-8 letnich,
9-10 letnich,
grupa terapeutyczno – rozwojowa dla młodzieży szkół średnich
terapia rodzinna,
terapia pedagogiczna,
konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
warsztaty dla rodziców i nauczycieli, pedagogizacja rodziców.

Dokumentacja placówki

Statut

Deklaracja dostępności

Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

 

Zobacz ofertę poradni

Poznaj nasz Zespół

 

 

PSYCHOTERAPIA          PSYCHOLOG          BIAŁYSTOK          TERAPIA          PORADNIA        PSYCHOLOG DZIECIĘCY          TERAPIA RODZINNA          GRUPA TERAPEUTYCZNA          POMOC

Skip to content