Grażyna Średzińska

Grażyna Średzińska

Pedagog i terapeuta pedagogiczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki szkolnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki  oraz organizacji i zarządzania oświatą. W Poradni zajmuje się terapią pedagogiczną. Szczególnie interesuje ją problematyka specyficznych trudności w nauce czytania.